Eş güdüm nedir?

Belli bir amaca ulaşmak için türlü işler arasında bağlantı, ilişki, düzen ve uyum sağlama, koordinasyon

Cümle içinde kullanımı

Uluslar arası büyük iş birliğine gereksinme gösteren etkinlikleri desteklemek, onların arasında eş güdüm sağlamak için bütün manevi ve maddi güçlerini harekete geçirdi.
- Haldun Taner